Škola plivanja

  • PDF

Ovakav program je podesan za decu uzrasta od 6 do 11 godina, različitih motoričkih sposobnosti i nivoa znanja, različite tehnike se uče kroz više grupa. Cilj škole plivanja je pravilno  plivanje svih plivačkih tehnika i trajanje je uslovljeno prikazanim znanjem. 
Po uspešnom završetku predhodne obuke deca se postepeno uvode u učenje pojedinih plivačkih tehnika  (kraul,leđno,prsno i delfin). Usvajanje pojedine tehnike plivanje predhodi učenje određenih elemenata (disanje,položaj tela na vodi,rad nogu,rad ruku)

Za prelazak u sledeću grupu potrebno je određenom tehnikom pravilno preplivati 18 m (dve dužine bazena).

Prva grupa su plivači sa predznanjem iz predhodnog programa. Polaznici ove grupe utvrđuju koordinaciju plivanja kraul i leđne tehnike kroz elemente rada ruku, nogu, pravilnog položaja tela i disanja.Za prelazak u drugu grupu potrebno je pravilno preplivati po 17 m (dve dužine bazena) kraul i leđnom tehnikom.

Druga grupa su plivači koji zadovoljavaju znanje kraul i leđne tehnike i koji su stekli određene sportke navike i poseduju samodisciplinu za rad. Cilj rada ove grupe zasniva se na pravilnom obučavanje koordinacije prsne tenike preko učenja odeđenih elemenata (rad nogama, rad rukama, kliženje, gib telom, disanje). Plivanje kraul I leđne tehnike se još unapređuje i kompinuje sa sa plivanjem prsne tehnike. Za prelazak u sledeću grupu neophodno je dad eta pravilno ispliva dve dužine (17m) prsnom tehnikom i tri dužine (25,5m) kraul, leđnom i prsnom tehnikom.

Treća grupa su plivači koji su savladali plivanje kraul,leđnom i prsnom tehnikom, poštuju sportsku etiku, disciplinovana su, bez problema izvršavaju sve zadatke i pokazuju želju za daljim napredovanjem i takmičenjem. Cilj ove grupe je učenje koordinacije delfin tehnike uz usvajanje elemenata rada nogu, ruku, giba tela, pokrete glave I podvodnog plivanja. Trening podrazumeva usavršavanje kraul, leđne i prsne tehnike uz učenje delfin stila. Test kojim se završava program ove grupe je pravilno plivanje 17 m delfin stilom i kombinacija stilova po dve dužine (mešovito plivanje).  Dete koje po oceni trenerske komisije savlada ovaj test spremno je za ulazak u trenažno-takmičarsko  plivanje u velikom bazenu.

PO USPEŠNO POLOŽENOM TESTIRANJU PRI PRELASKU U NAREDNU GRUPU DECA DOBIJAJU DIPLOME :

BELA-PLUTAŠ,

ŽUTA-POLUPLIVAČ,

NARANDŽASTA-PLIVAČ POČETNIK

ZELENA-PLIVAČ,

PLAVA-NAPREDNI PLIVAČ i

CRVENA-PLIVAČ TAKMIČAR

U slučaju postojanja zdravstvenih problema vrši se konsultacija sa lekarom i nakon obavljenog pregleda roditelj mora napismeno da pokaže da je dete zdravo i psiho-fizički sposobno za rad.

You are here PROGRAM RADA Škola plivanja